Zgłoszenie do agencji modelek i modeli www.ikib.com.pl

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.

Klauzura informacyjna:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Instytut Kreatywności i Biznesu z siedzibą w Tarnowskich Górach, e-mail: biuro@ikib.com.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zgłoszenia swojej kandydatury do agencji www.ikib.com.pl
  4. Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w bazie agencji, w celu rozpoczecia współpracy.
  5. Zgłaszający/zgłaszająca wyraża zgodę na otrzymanie informacji castingowych oraz ofert pracy, współpracy drogę e-mail i telefoniczną. 
  6. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi zostać wypełniony przez opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego i swoich w postaci podania imienia i nazwiska (dla celów ograniczenia naruszeń związanych z wypełnianiem formularzy przez osoby nie powołane z mocy prawa).
  7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez 36 miesiący od dnia jej wyrażenia, a w przypadku nawiązania współpracy przez okres współpracy z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Zgłaszającemu/Zgłaszającej następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodę  na przetwarzanie danych można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ikib.com.pl